Beleidsregel Redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2023

Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft nieuwe regels voor opzegvergoedingen vastgesteld. De nieuwe regels gaan gelden voor het vroegtijdig opzeggen van een contract met een vaste prijs voor de levering van elektriciteit of gas. Deze regels moeten er voor zorgen dat het aanbod van vaste contracten aan kleinverbruikers weer op gang komt.

De nieuwe regels gaan in als juridisch en technisch geregeld is dat consumenten bij het opzeggen van een vast contract automatisch bericht ontvangen over de hoogte van de opzegvergoeding. Dit zal naar verwachting op 1 april 2023 geregeld zijn.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/beleidsregel-redelijke-opzegvergoedingen-vergunninghouders-2023