Ontwerp codebesluit rol en werking Operational Balance Accounts

Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

De Autoriteit Consument en Markt (de ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld om de rol en de werking van Operational Balance Accounts (OBA’s) vast te leggen in de Invoedcode gas LNB en de Allocatiecode gas.

Het voorstel legt de bestaande praktijk met betrekking tot OBA’s vast. Er is dus geen sprake van een wijziging in functionaliteit of in werkwijze van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (Gasunie Transport Services B.V., hierna: GTS)

Een OBA is een overeenkomst tussen GTS en een invoeder (zoals een aangrenzende netbeheerder, berging of productie-installatie). In de OBA wordt vastgelegd dat op een bepaald entry- of exitpunt een eventueel verschil tussen de ingediende confirmaties en het gemeten gasverbruik op dat punt voor rekening komt van de partij waarmee de OBA is afgesloten. Deze verschilrekening wordt gebruikt om de stuurafwijkingen in een entry- of exitpunt te beheren met als doel de allocatie aan de bij het entry- of exitpunt betrokken netgebruikers te vereenvoudigen.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Bekijk meer over dit bericht in de Staatscourant 

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/ontwerp-codebesluit-rol-en-werking-operational-balance-accounts