De ACM heeft de vergunningaanvragen van E-Bascuul buiten behandeling gesteld

Foto: Photo by Pexels

De ACM heeft de aanvragen voor vergunningen voor het leveren van gas en elektriciteit van E-Bascuul B.V. buiten behandeling gesteld.

De aanvrager heeft, ondanks enkele verzoeken van de ACM, niet alle nodige gegevens op tijd verstrekt. Daarom heeft de ACM de aanvraag buiten behandeling gesteld. Bedrijven die elektriciteit en/of gas willen leveren aan consumenten moeten hiervoor een vergunning hebben van de ACM. De ACM toetst de financiële, organisatorische en technische kwaliteiten om te controleren of het bedrijf kan voldoen aan de eisen voor leveringszekerheid. De aanvrager kan in de toekomst desgewenst een nieuwe aanvraag indienen en zal dan moeten laten zien dat het aan de vereisten voldoet.

Verplichtingen vergunninghouders

Wat is een kleinverbruiker?

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/de-acm-heeft-de-vergunningaanvragen-van-e-bascuul-buiten-behandeling-gesteld