ACM verlengt de ontheffing van ATTERO

Foto: Photo by Pexels

Op 24 februari 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een verzoek tot verlenging en naamswijziging van de ontheffing ontvangen van ATTERO B.V. De ACM heeft op 23 maart 2022 besloten om op verzoek van ATTERO B.V. de tenaamstelling van de ontheffing die op 30 december 2013 is verleend aan Veluwse Afval Recycling B.V., op naam te stellen van ATTERO B.V., voor het gesloten distributiesysteem gelegen aan Sluinerweg 12 te Wilp-Achterhoek, meer specifiek de percelen kadastraal bekend als gemeente Voorst, sectie R, nummers 140, 580, 581, 584, 585, en 587 tot en met 590. Verder verlengt de ACM, op verzoek van ATTERO B.V. de ontheffing voor een periode van tien jaren vanaf 30 december 2023.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-verlengt-de-ontheffing-van-attero