Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: Juni 2023

 1. ACM geeft extra mogelijkheden om bestaande stroomnet efficiënter te gebruiken

  ACM geeft extra mogelijkheden om bestaande stroomnet efficiënter te gebruiken

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil het voor netbeheerders mogelijk maken om bij het transport van elektriciteit contracten met zogenoemde alternatieve transportrechten (ATR’s) aan te bieden om zo meer ruimte te creëren op het stroomnet. Een voorbeeld hiervan zijn contracten waarbij de netbeheerder en de afnemer van te voren afspreken dat een aansluiting niet de hele dag door gebruikt kan worden, maar dat de maximale transportcapaciteit alleen tijdens da

  Lees meer »
 2. Publicatie eindnotitie consultatie ATR en UIOLI/GOTORK

  Publicatie eindnotitie consultatie ATR en UIOLI/GOTORK

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De ACM publiceert de bevindingen van de consultatie alternatieve transportrechten (hierna: ATR) en use-it-or-lose-it (hierna: UIOLI). UIOLI is ook wel bekend onder de Nederlandse afkorting GOTORK wat staat voor gebruik-op-tijd-of-raak-het-kwijt. Hierin zet de ACM de consultatiereacties uiteen en benoemt uitgangspunten die zij zal hanteren bij de behandeling van hieraan gerelateerde codewijzigingen.

  Door de energietransitie en de elektrificatie van de industrie

  Lees meer »
 3. Codebesluit toegang gesloten distributiesysteem tot berichtenverkeer

  Codebesluit toegang gesloten distributiesysteem tot berichtenverkeer

  Foto: Photo by Annushka Ahuja from Pexels

  Met dit codebesluit wijzigt de ACM de Informatiecode elektriciteit en gas om de toegang tot het elektronisch berichtenverkeer te verruimen. Eigenaren van gesloten distributiesystemen voor gas kunnen nu toegang krijgen tot het elektronisch berichtenverkeer. Daardoor wordt bijvoorbeeld het switchen van leverancier door een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem voor gas eenvoudiger gemaakt voor de aangeslotene, de betrokken leveranciers en programmaverantwoordelijken.

  Lees meer »
 4. Beschikking variabel tarief elektriciteit 1 juli 2023 St. Eustatius

  Beschikking variabel tarief elektriciteit 1 juli 2023 St. Eustatius

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  De ACM past het variabele gebruikstarief voor elektriciteit op St. Eustatius aan per 1 juli 2023.

  Het variabele gebruikstarief is het bedrag dat klanten maximaal betalen voor elke kWh die ze verbruiken. Dit bedrag stelt de ACM jaarlijks vast per 1 januari. De ACM kan dat tarief tussentijds per 1 juli nog aanpassen als dat bijvoorbeeld nodig is vanwege wijziging van de brandstofprijzen. De brandstofprijzen zijn sinds november 2022 gedaald. Vanwege de dalende brandstofprijzen

  Lees meer »
 5. Beschikking variabel tarief elektriciteit 1 juli 2023 Bonaire

  Beschikking variabel tarief elektriciteit 1 juli 2023 Bonaire

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De ACM past het variabele gebruikstarief voor elektriciteit op Bonaire aan per 1 juli 2023.

  Het variabele gebruikstarief is het bedrag dat klanten maximaal betalen voor elke kWh die ze verbruiken. Dit bedrag stelt de ACM jaarlijks vast per 1 januari. De ACM kan dat tarief tussentijds per 1 juli nog aanpassen als dat bijvoorbeeld nodig is vanwege wijziging van de brandstofprijzen. De brandstofprijzen zijn sinds november 2022 gedaald. Vanwege de dalende brandstofprijzen

  Lees meer »
 6. ACM: TenneT heeft toegezegde maatregelen om kans stroomstoring te verminderen uitgevoerd

  ACM: TenneT heeft toegezegde maatregelen om kans stroomstoring te verminderen uitgevoerd

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft voldaan aan de toezegging om maatregelen te nemen om stroomonderbrekingen te voorkomen. Aanleiding van de toezeggingen was een stroomstoring in de omgeving van Eindhoven in 2018. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft destijds onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze stroomstoring en is in 2020 akkoord gegaan met de maatregelen die TenneT heeft voorgesteld om achterliggende problemen structureel aan te pakken.

  De AC

  Lees meer »
 7. Beschikking variabel tarief elektriciteit 1 juli 2023 Saba

  Beschikking variabel tarief elektriciteit 1 juli 2023 Saba

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  De ACM past het variabele gebruikstarief voor elektriciteit op Saba aan per 1 juli 2023.

  Het variabele gebruikstarief is het bedrag dat klanten maximaal betalen voor elke kWh die ze verbruiken. Dit bedrag stelt de ACM jaarlijks vast per 1 januari. De ACM kan dat tarief tussentijds per 1 juli nog aanpassen als dat bijvoorbeeld nodig is vanwege wijziging van de brandstofprijzen. De brandstofprijzen zijn sinds november 2022 gedaald. Vanwege de dalende brandstofprijzen daalt het maximale va

  Lees meer »
 8. ACM onderzoekt hoe vergoeding verwijderen gasaansluitingen binnen huidige wetgeving geregeld kan worden

  ACM onderzoekt hoe vergoeding verwijderen gasaansluitingen binnen huidige wetgeving geregeld kan worden

  Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 20 juni 2023 uitspraak gedaan over het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de kosten van het verwijderen van gasaansluitingen.

  De ACM vindt het belangrijk dat de kosten voor de energietransitie evenwichtig worden verdeeld en dat consumenten niet belemmerd worden bij het aardgasvrij maken van hun huis. Om consumenten zo snel mogelijk duidelijkheid te

  Lees meer »
 9. Beslissing op bezwaar: codebesluit aansluitvoorwaarden elektriciteit 2022

  Beslissing op bezwaar: codebesluit aansluitvoorwaarden elektriciteit 2022

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Vereniging Energie-Nederland heeft bezwaar gemaakt tegen het codebesluit aansluitvoorwaarden 2022 waarbij onder meer eisen worden gesteld aan de op- en afregelsnelheid van kleinere elektriciteitsopslageenheden. Naar aanleiding van de behandeling van het bezwaar heeft Netbeheer Nederland aangegeven dat het stellen van deze eisen wat haar betreft kan komen te vervallen. De ACM volgt dit op in deze beslissing op bezwaar.

  Lees meer »
 10. Codebesluit aansluittermijnen elektriciteit kleine aansluitingen

  Codebesluit aansluittermijnen elektriciteit kleine aansluitingen

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Met dit codebesluit wijzigt de ACM de Netcode elektriciteit over de aansluittermijnen elektriciteit van kleine aansluitingen.

  Wat staat er in het besluit?

  In het besluit van ACM staat dat de netbeheerder kleine aansluitingen binnen 18 weken moet realiseren. Als er voor de aansluiting geen graafwerkzaamheden nodig zijn, is de termijn 12 weken.

  Een uitzondering op deze termijnen is als er sprake van congestie is. Dan is de termijn maximaal 52 weken, of korter

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...