Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: Mei 2023

 1. Uitkomsten onderzoek volumecorrectieregeling

  Uitkomsten onderzoek volumecorrectieregeling

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft van 17 partijen een zienswijze ontvangen op de consultatie van het onderzoeksrapport naar de volumecorrectieregeling (VCR).

  De zienswijzen gaven Royal HaskoningDHV geen aanleiding de conclusies van het onderzoek aan te passen. De onderzoekers concludeerden dat bedrijven die de korting in het kader van de volumecorrectieregeling (VCR) ontvangen in de praktijk geen lagere kosten voor netwerkbedrijven veroorzaken dan

  Lees meer »
 2. ACM: Tarief voor landelijk gastransport daalt in 2024

  ACM: Tarief voor landelijk gastransport daalt in 2024

  Foto: Photo by Oleg Magni from Pexels

  De tarieven die Gasunie Transport Services B.V. (GTS) in rekening mag brengen voor het landelijke transport van aardgas dalen in 2024 met gemiddeld 20%. Omdat de kosten voor het landelijk transport van gas maar een klein deel van de totale energierekening voor consumenten uitmaken, is

  Lees meer »
 3. Goedkeuring wijziging opsplitsen langetermijncapaciteit Core regio

  Goedkeuring wijziging opsplitsen langetermijncapaciteit Core regio

  Foto: Photo by Pexels

  De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) tot wijziging van de methodologie voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende langetermijncapaciteit binnen de Core regio goed. Doel van de wijziging is om de methode beter af te stemmen op de flow-based aanpak die wordt toegepast in de capaciteitsberekeningsmethodologie voor de lange termijn binnen de Core regio.

  Het opsplitsen van zoneoverschrijdende lange termijncapaciteit binnen de Core regio bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

  FCA Verordening

  Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing

  Lees meer »
 4. Tarievenbesluit GTS 2024

  Tarievenbesluit GTS 2024

  Foto: Photo by suludan diliyaer from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt de ACM de tarieven vast voor GTS die zij moet hanteren vanaf 1 januari 2024 voor het uitvoeren van haar wettelijke

  Lees meer »
 5. ACM: in 2024 geen volumekorting meer voor grootverbruikers van elektriciteit

  ACM: in 2024 geen volumekorting meer voor grootverbruikers van elektriciteit

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) schaft de korting af op de transporttarieven voor grootverbruikers die veel elektriciteit over een lange periode verbruiken. Uit extern onderzoek in opdracht van de ACM blijkt dat bedrijven die de korting in het kader van de volumecorrectieregeling (VCR) ontvangen in de praktijk geen lagere kosten voor netwerkbedrijven veroorzaken dan andere verbruikers. De kortingsregeling is daarom niet gerechtvaardigd.

  De ACM heeft aangekondigd dat de ko

  Lees meer »
 6. Verzoek TenneT goedkeuring specifieke balanceringsproducten

  Verzoek TenneT goedkeuring specifieke balanceringsproducten

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  In voorbereiding op de toetreding van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) tot het Europese platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met manuele activering (hierna: mFRR), heeft TenneT op 9 mei 2023 een aanvraag bij de ACM ingediend. Deze aanvraag strekt tot goedkeuring van een voorstel voor het toepassen van een specifiek product voor balanceringsenergie mFRR en voor een specifiek product voor balanceringscapaciteit mFRR. De komende periode beoordeelt de

  Lees meer »
 7. Codewijzigingsvoorstel deelname Europese platforms balanceringsenergie

  Codewijzigingsvoorstel deelname Europese platforms balanceringsenergie

  Foto: Photo by Oleg Magni from Pexels

  Netbeheer Nederland heeft bij de ACM een voorstel ingediend voor het wijzigen van de Tarievencode elektriciteit, de Netcode elektriciteit, de Meetcode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit. De wijzigingen gaan over de voorwaarden voor het balanceren van het elektriciteitsnet en worden voorgesteld in het kader van de deelname van TenneT aan de Europese platforms voor de uitwisseling van balanceringsenergie. De komende periode beoordelen wij het codewijzigingsvoorstel. Als we

  Lees meer »
 8. Nieuwe regels opzegvergoedingen vaste energiecontracten, ACM waarschuwt voor misleidende werving

  Nieuwe regels opzegvergoedingen vaste energiecontracten, ACM waarschuwt voor misleidende werving

  Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

  Vanaf 1 juni 2023 gelden er nieuwe regels voor opzegvergoedingen bij vaste energiecontracten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze regels opgesteld om energieleveranciers te stimuleren weer meer vaste contracten aan te bieden. Met de nieuwe regels is een vast contract ook echt een vast contract. Consumenten die willen overstappen kunnen bij hun oude leverancier vragen naar de voorwaarden en de hoogte van de opzegvergoeding en dan een beslissing nemen. De ACM adviseert consumenten

  Lees meer »
 9. Aanvulling op voorstel wijziging Informatiecode over opzegvergoeding

  Aanvulling op voorstel wijziging Informatiecode over opzegvergoeding

  Foto: Photo by Pexels

  Het Marktfaciliteringsforum (MFF) heeft een aanvulling gestuurd op het eerder bij de ACM ingediende voorstel voor het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas in verband met de Beleidsregel Redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2023. In het aanvullende voorstel wordt verduidelijkt hoe om te gaan met leveringsovereenkomsten voor een groep merendeels zakelijke afnemers (de zogenaamde multi-sites).

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/aanvulling-op-voorstel-wijziging-informatiecode-over-opzegvergoeding

  Lees meer »
 10. Codebesluit bij Beleidsregel Redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2023

  Codebesluit bij Beleidsregel Redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2023

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Met dit codebesluit wijzigt de ACM de Informatiecode elektriciteit en gas in verband met de Beleidsregel Redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2023 die door de ACM is gepubliceerd op 17 januari 2023.

  Het codebesluit is gebaseerd op een codevoorstel dat de ACM heeft ontvangen van het Marktfaciliteringsforum (MFF). De ACM heeft het voorstel overgenomen in het codebesluit.

  Door de wijziging wordt een informatiebericht toegevoegd aan het geautomatiseerde berichtenverkeer,

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...