Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: Maart 2023

 1. Derogatie onder artikel 14 Verordening 2022/2576

  Derogatie onder artikel 14 Verordening 2022/2576

  Foto: Photo by suludan diliyaer from Pexels

  De invoering van nieuwe Europese regels die er voor moeten zorgen dat beschikbare capaciteit op het gasnet efficiënter wordt gebruikt heeft geen gevolgen voor Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS), omdat GTS al eerder mechanismes heeft ingevoerd om doeltreffender gebruik van transmissiecapaciteit

  Lees meer »
 2. Voorstel codewijziging kosten conformiteitsverificatie

  Voorstel codewijziging kosten conformiteitsverificatie

  Foto: Photo by Pexels

  Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de voorwaarden elektriciteit. Netbeheer Nederland heeft geconstateerd dat de kosten voor testen en beproevingen die nodig zijn voor de conformiteitsverificatie van elektriciteitsproductie-eenheden niet eenduidig in de Netcode elektriciteit geregeld is. Enerzijds worden deze kosten toegerekend aan een bepaalde groep aangeslotenen maar voor andere groepen verwerkt de netbeheerder deze dan weer in de transporttarieven. Met dit voorstel wil Netbeheer Nederland deze inconsistentie opheffen.

  De conformiteitsverificatie voor verschillende aansluitingen wordt voorgeschreven door de Europese aansluitcodes. Het houdt in dat een eigenaar van een productie-eenheid aan de hand van een certificaat

  Lees meer »
 3. Voorstel codewijziging snelle foutstroom HVDC-systemen

  Voorstel codewijziging snelle foutstroom HVDC-systemen

  Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

  Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM om de voorwaarden voor elektriciteit te wijzigen. Het voorstel bevat aanvullende voorwaarden op de Netcode elektriciteit, gericht op de eisen voor High-Voltage Direct Current (HVDC)-systemen. De voorgestelde eisen richten zich op de snelle foutstroom en hebben als doel de systeemstabiliteit te verbeteren.

  Synchrone elektriciteitsproductie-eenheden dragen bij aan een stabiel spannings- en frequentieniveau. Door de energietransitie

  Lees meer »
 4. UHT Wijziging Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en Warmteregeling per 1 april 2023

  UHT Wijziging Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en Warmteregeling per 1 april 2023

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  De ACM heeft op verzoek van de minister voor Klimaat en Energie een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (UHT) uitgevoerd op het concept van de wijziging Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling.

  Doel van deze wijziging is dat consumenten met een betalingsachterstand structureel beter worden beschermd tegen het afsluiten van elektriciteit, gas en/of warmte. De ACM onderschrijft het doel de wijziging en is van mening dat deze ui

  Lees meer »
 5. ACM wijzigt en verlengt ontheffingen GDS van Philips Electronics Nederland

  ACM wijzigt en verlengt ontheffingen GDS van Philips Electronics Nederland

  Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

  Op 14 juni 2023 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een verzoek tot wijziging en verlenging ontvangen van Philips Electronics Nederland B.V. voor twee gesloten distributiesystemen gelegen op de High Tech Campus te Eindhoven. Het verzoek tot wijziging van de twee ontheffingen beperkt zich tot een wijziging van de afnemers van de gesloten distributiesystemen en het feit dat met betrekking tot de derdentoegang gebruik gaat worden gemaakt van elektronisch berichtenverkeer. De ACM wijzigt en verlengt op verzoek van Philips Electronics Nederland

  Lees meer »
 6. ACM: rendement warmteleveranciers 2022 niet gestegen, ondanks hoger maximumtarief

  ACM: rendement warmteleveranciers 2022 niet gestegen, ondanks hoger maximumtarief

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  Het gemiddelde financiële rendement van warmteleveranciers is gedaald van 5% in 2021 naar ca. 2,7% in 2022. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de hoge energieprijzen en een daling in het verbruik. Dit blijkt uit de Rendementsmonitor warmteleveranciers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM heeft leveranciers bij het vaststellen van de tarieven voor 2022 opgeroepen geen misbruik te maken van de hoge maximumtarieven.

  De ACM houdt toezicht

  Lees meer »
 7. Handleiding congestierapporten

  Handleiding congestierapporten

  Foto: Photo by Pexels

  Op 25 november 2022 is het codebesluit congestiemanagement in werking getreden. Het besluit biedt netbeheerders nieuwe mogelijkheden om regelbaar vermogen bij aangeslotenen in te kopen om optimaal gebruik te maken van schaarse netcapaciteit. Dit betekent naast een effectievere benutting van het bestaande net ook dat méér partijen kunnen worden aangesloten. Congestiemanagement duurt totdat de netuitbreiding, die het structurele knelpunt zal verhelpen, is voltooid.

  Netbeheerders dienen voor elk gebied waarvoor een vooraankondiging is afgegeven een congestierapport op te stellen. Reeds vóór de inwerkintreding van de nieuwe regels voor congestiemanagement zijn er voor veel congestiegebieden congestierapporten verschenen. De netbeheerders dienen alle rapporten te herzien op grond van de nieuwe regels. Dit document bes

  Lees meer »
 8. Blog: Hoge prijzen: eerste hulp en preventie

  Blog: Hoge prijzen: eerste hulp en preventie

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  De media staan er vol mee: hoge prijzen. Zoals voor energie. Wat is daaraan te doen? En op welk moment? Dat hangt af van het onderliggende probleem. Laat ik drie – fundamenteel verschillende – oorzaken langslopen.

  1. Externe schokken en tekorten

  Ten eerste kan er sprake zijn van een noodsituatie door een externe schok. Zoals de oorlog in Oekraïne, met als gevolg extra uitval van aanbod en plotselinge schaarste. Dat maakte de energieprijzen volatiel, met ongekende uitschieters naar boven.

  Natuurlijk ben je daar nooit helemaa

  Lees meer »
 9. Rendementsmonitoring warmteleveranciers 2021-2022

  Rendementsmonitoring warmteleveranciers 2021-2022

  Foto: Photo by Pexels

  De ACM onderzoekt op grond van de Warmtewet de financiële rendementen van warmteleveranciers en rapporteert over de uitkomsten aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Vanwege de hoge energieprijzen in 2022 heeft de ACM ervoor gekozen eerder dan gebruikelijk de rendementsmonitoring uit te voeren. De monitoring over het jaar 2022 is daarom gebaseerd op voorlopige cijfers van warmteleveranciers. Deze uitkomst kan daardoor nog enigszins wijzigen, al verwacht de ACM geen grote verandering. De monitoringsresultaten over het jaar 2021 zijn wel gebaseerd op definitieve cijfers.

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/rendementsmonitoring-warmteleveranciers-2021-2022

  Lees meer »
 10. Woo-besluit notitie salderingsregeling

  Woo-besluit notitie salderingsregeling

  Foto: Photo by Pexels

  De ACM publiceert stukken over de totstandkoming van de notitie salderingsregeling en geeft daarbij een toelichting. De stukken zijn opgevraagd in een Woo-procedure.

  De verzoeker wil graag stukken en een toelichting op:

  • Het bewijs en de kwantificering van de stelling dat er kosten zijn verbonden aan de salderingsregeling en hoe deze worden verwerkt en doorbelast in de tarieven voor levering en teruglevering;
  • De rol van PV op dak in de piekbelasting op het netwerk;
  • Waaruit zou blijken dat kleinschalige opslag maatschappelijk wenselijk is;
  • Waar deze publicatie past binnen de wettelijke taken van de ACM; en
  • Wie er om deze notitie heeft gevraagd en wie er op enig moment betrokken is geweest.
  • De ACM publiceert een aantal stukken die met de totstandkoming
  Lees meer »
Pagina
Even geduld...