Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: Februari 2023

 1. Verslag congestie-ontvangsten TenneT 2022

  Verslag congestie-ontvangsten TenneT 2022

  Foto: Photo by Pexels

  Ieder jaar doet TenneT verslag van de toevoegingen en onttrekkingen aan de opbrengsten uit congestie op de buitenlandverbindingen. De ACM heeft de onttrekkingen door TenneT aan deze opbrengsten in het jaar 2022 gecontroleerd en concludeert dat ze conform de Europese regelgeving zijn.

  De hoogspanningsnetten in Nederland, Noorwegen, Duitsland, België en Engeland zijn via interconnectoren met elkaar verbonden. Hierdoor kan elektriciteit grensoverschrijdend verhandeld worden. TenneT beheert deze verbindingen, met uitzondering van de verbinding met Engeland.

  Indien de vraag naar capaciteit op een verbinding groter is dan het aanbod, dan wordt deze capaciteit geveild. De opbrengsten van deze veiling moeten de eigenaren van deze verbinding apart beheren. Deze opbrengsten moeten zij met voorrang inzetten om

  Lees meer »
 2. Geschilbesluit Actium - Liander

  Geschilbesluit Actium - Liander

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  De ACM heeft een besluit genomen over een geschil tussen Stichting Actium (hierna: Actium) en Liander N.V. (hierna: Liander). Het geschil gaat over het verzoek van Actium om aansluitingen van elf wooneenheden (verdeeld over drie woongebouwen) te verwijderen en het samenhangende verzoek om drie nieuwe aansluitingen naar de drie woongebouwen aan te leggen. Liander heeft geweigerd het verzoek van Actium in te willigen. De ACM oordeelt dat de klacht betreffende het verzoek tot de aanleg van drie nieuwe aansluitingen gegrond is, maar dat

  Lees meer »
 3. ACM spreekt DeeneD aan op wijzigen manier van afrekenen kosten voor koude

  ACM spreekt DeeneD aan op wijzigen manier van afrekenen kosten voor koude

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Warmteleverancier DeeneD heeft in 2020 de manier waarop zij kosten voor koude in rekening brengt ten onrechte veranderd. Om te zorgen dat DeeneD de kosten voortaan op de goede manier in rekening brengt heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het bedrijf een bindende gedragslijn opgelegd.

  Verbruikers die zijn aangesloten op het warmte- koudeproject ‘Rosa de Lima’ in Nijmegen betaalden eerst een bedrag per gigajoule afgenomen koude. Sinds 2020 brengt Deened bij alle verbruikers een vast bedrag per maand in rekening. Hie

  Lees meer »
 4. Vergunningen elektriciteit en gas EnergyNext komen op naam van NextEnergy

  Vergunningen elektriciteit en gas EnergyNext komen op naam van NextEnergy

  Foto: Photo by Pexels

  De vergunningen voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van EnergyNext B.V. worden op naam gesteld van NextEnergy B.V.
  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 16 januari 2023 namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat hiervoor een naamswijzigingsbesluit genomen. De naamswijziging zal verder geen invloed hebben op de klanten van NextEnergy.

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/vergunningen-elektriciteit-en-gas-energynext-komen-op-naam-van-nextenergy

  Lees meer »
 5. Codebesluit tussenoplossing profielallocatie

  Codebesluit tussenoplossing profielallocatie

  Foto: Photo by Pexels

  Met dit besluit wijzigt de ACM de Netcode elektriciteit, de Informatiecode elektriciteit en gas, de Meetcode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit.

  Dit besluit herziet en actualiseert de processen met betrekking tot het samenstellen en het uitwisselen van meetgegevens door de regionale netbeheerders en TenneT voor een nauwkeurigere toewijzing aan een aangeslotene van de hoeveelheid elektriciteit die met het netwerk is uitgewisseld, de zogenoemde allocatie.

  De reden voor de wijziging is dat de huidige procedures onvoldoende rekening houden met decentrale invoeding.

  Het codebesluit regelt het volgende:

  • dat het samenstellen en uitwisselen van meetgegevens dagelijks en per netgebied wordt uitgevoerd en dat zowel meetgegevens van afname als van invoeding worden gebruikt;
  Lees meer »
 6. Beslissing bezwaar: Econic moet zich houden aan maximumtarief koude

  Beslissing bezwaar: Econic moet zich houden aan maximumtarief koude

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  Warmteleverancier Econic NL B.V. moet zich houden aan het geldende maximumtarief voor koude. Dat heeft de ACM besloten na beoordeling van het bezwaar van Econic tegen een besluit van de ACM.

  In dat besluit van 8 juli 2022 heeft de ACM Econic een bindende aanwijzing opgelegd, omdat Econic te hoge tarieven heeft gerekend voor het leveren van koude aan klanten die een leveringscontract hebben afgesloten na 1 januari 2020. Vanaf die datum gelden er maximumtarieven voor koude, en die heeft Econic overschreden. De

  Lees meer »
 7. ACM wil dat elektriciteitsproducenten alerter zijn op publiceren voorwetenschap

  ACM wil dat elektriciteitsproducenten alerter zijn op publiceren voorwetenschap

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  Elektriciteitsproducenten moeten alerter zijn op het tijdig publiceren van voorwetenschap zodat zeker is dat alle handelaren over dezelfde informatie beschikken . Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat producenten de publicatieregels in 2022 wel beter hebben nageleefd dan het jaar daarvoor, maar dat voorkennis toch nog niet altijd tijdig en op de juiste manier wordt gepubliceerd. De ACM heeft producenten hierop aangesproken en heeft naar aanleiding van deze gesprekken besloten extra voorlichting over het publiceren va

  Lees meer »
 8. Ontwerp codebesluit eisen overspanningsbeveiliging

  Ontwerp codebesluit eisen overspanningsbeveiliging

  Foto: Photo by Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld om de eisen van de overspanningsbeveiliging van elektriciteitsproductie-eenheden in de Netcode elektriciteit te wijzigen.

  Wat staat er in het ontwerpbesluit?

  De ACM stelt met het ontwerpbesluit voor om de eisen van overspanningsbeveiliging van elektriciteitsproductie-eenheden zoals de omvormers van zonnepanelen te wijzigen. Deze eisen bepalen bij welke maximale waarden van de netspanning elektriciteitsproductie-eenheden van het net mogen afschakelen. Door het wijzigen van de overspanningsbeveiligingseisen hoeven zonnepanelen in laagspanningsnetten minder vaak afgeschakeld te worden. Hierdoor zullen doen er zich minder spanningsproblemen voor op het laagspanningsnet. De overspanningsbeveiligingseisen zijn al vastgelegd in het

  Lees meer »
 9. ACM verlengt ontheffing eigen elektriciteitsnet Flora Hollland Eelde

  ACM verlengt ontheffing eigen elektriciteitsnet Flora Hollland Eelde

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Op 17 oktober 2022 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een verzoek tot verlenging ontvangen van Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. voor het gesloten distributiesysteem (elektriciteitsnet) gelegen aan de Burgemeester J.G. Legroweg 80 en 80A te Eelde, in de gemeente Tynaarlo. De ACM verlengt op verzoek van Flora Royal Holland de ontheffing voor een periode van tien jaar vanaf 30 december 2023.

  Bron:

  Lees meer »
 10. Intrekking ontheffingen gas- en elektriciteitsnet het ENCI

  Intrekking ontheffingen gas- en elektriciteitsnet het ENCI

  Foto: Photo by Pexels

  Op verzoek van ENCI B.V. trekt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de ontheffingen voor het gas- en elektriciteitsnet van de ENCI B.V. in. Het betreft het gesloten distributiesysteem gelegen aan de Lage Kanaaldijk 115 te Maastricht.

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/intrekking-ontheffingen-gas-en-elektriciteitsnet-het-enci

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...