Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: November 2022

 1. Tarievenbesluit RENDO elektriciteit 2023

  Tarievenbesluit RENDO elektriciteit 2023

  Foto: Photo by Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximale tarieven voor N.V. RENDO (hierna: RENDO) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2023 mag hanteren.

  RENDO beheert en onderhoudt een regionaal elektriciteitsnetwerk in Nederland. Voor deze wettelijke taken mag RENDO kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

  Proces voor het vaststellen van het tarief

  RENDO heeft op 30 september 2022 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2023 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

  Op 16 september 2021 heeft de ACM een methodebesluit vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van RENDO in de periode 2022-2026 worden

  Lees meer »
 2. Tarievenbesluit Stedin gas 2023

  Tarievenbesluit Stedin gas 2023

  Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximale tarieven voor Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2023 mag hanteren.

  Stedin beheert en onderhoudt een regionaal netwerk van gasleidingen in Nederland. Voor deze wettelijke taken mag Stedin kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

  Proces voor het vaststellen van het tarief

  Stedin heeft op 29 september 2022 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven

  Lees meer »
 3. Tarievenbesluit Stedin elektriciteit 2023

  Tarievenbesluit Stedin elektriciteit 2023

  Foto: Photo by Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximale tarieven voor Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2023 mag hanteren.

  Stedin beheert en onderhoudt een regionaal elektriciteitsnetwerk in Nederland. Voor deze wettelijke taken mag Stedin kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

  Proces voor het vaststellen van het tarief

  Stedin heeft op 29 september 2022 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2023 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

  Op 16 september 2021 heeft de ACM een methodebesluit vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Stedin in de periode 2022-2026

  Lees meer »
 4. ACM houdt extra toezicht op warmteleverancier Eteck vanwege nieuwe vergunning

  ACM houdt extra toezicht op warmteleverancier Eteck vanwege nieuwe vergunning

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt komende maanden scherp in de gaten of warmteleverancier Eteck Warmte Holding B.V.(Eteck) zich houdt aan extra voorwaarden voor een nieuwe vergunning en aan alle andere eisen van de Warmtewet.

  Eteck moet vóór 1 februari 2023 aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten zien dat zij aan alle vergunningsvoorschriften van de nieuwe vergunning voldoet. Deze voorschriften houden onder andere in dat Eteck er voor moet zorgen dat zij controle kan uitoefenen op onderhoudsbedrijven die name

  Lees meer »
 5. Besluit in geschil tussen Twence en TenneT

  Besluit in geschil tussen Twence en TenneT

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  De ACM heeft een besluit genomen over een geschil tussen TenneT en de afvalenergiecentrale van Twence. De ACM oordeelt dat TenneT de aansluiting van Twence wel mag verplaatsen maar de kosten daarvan niet in rekening mag brengen bij Twence.

  TenneT is beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Onderdeel van het hoogspanningsnet is het 110 kV-station Boldershoek in Hengelo. De afvalenergiecentrale van Twence beschikt over een maatwerkaansluiting met twee 110 kV-verbindingen en velden aangesloten op station Boldershoek. Omdat

  Lees meer »
 6. Naamswijziging ontheffing elektriciteitsnet Windpark Bommelerwaard

  Naamswijziging ontheffing elektriciteitsnet Windpark Bommelerwaard

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Op 11 november 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een verzoek tot wijziging van de ontheffing ontvangen van Windpark Bommelerwaard-A2 B.V. om de tenaamstelling van de ontheffing te wijzigen. De ACM wijzigt de tenaamstelling van de ontheffing die op 25 februari 2021 aan Windpark Bommelerwaard-A2 B.V. is verleend en stelt deze op naam van Windnet Bommelerwaard-A2 B.V. voor het gesloten distributiesysteem dat ligt in de gemeente Zaltbommel, kadastraal bekend als percelen met nummers Kerkwijk N 669, Kerkwijk N 668, Kerkwijk

  Lees meer »
 7. Geschilbesluit betalingstermijn netbeheerders

  Geschilbesluit betalingstermijn netbeheerders

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft een besluit genomen in het geschil tussen MVGM Vastgoedmanagement B.V., Cushman & Wakefield V.O.F., CBRE B.V., Sweco Nederland B.V., Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., Altera Vastgoed N.V. CBRE DRET Custodian I B.V. en PME Stichting Pensioenfonds van de metalelektro (hierna: de vastgoedmanagers) en Enduris B.V., Enexis Netbeheer B.V., Liander N.V. en Stedin Netbeheer B.V. (hierna: de netbeheerders). Het geschil gaat over de betalingstermijn die de netbeheerders hanteren.

  Lees meer »
 8. Antwoord op vragen over uitspraken kantonrechter over overname van klanten van een failliete leverancier

  Antwoord op vragen over uitspraken kantonrechter over overname van klanten van een failliete leverancier

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt veel vragen over 2 uitspraken van de kantonrechter over voormalige klanten van Energieflex die het er niet mee eens waren dat zij in 2018 overgenomen zijn door Innova Energie. De ACM kan op basis van deze 2 uitspraken niet afdwingen dat voormalige klanten van een failliete leverancier hun oude contract terug krijgen of geld terug krijgen van hun nieuwe leverancier.

  De ACM heeft kennis genomen van deze uitspraken en vindt het belangrijk dat de hoogste rechter ook een uitspraak doet over de

  Lees meer »
 9. Intrekking op eigen verzoek leveringsvergunning elektriciteit en gas aan kleinverbruikers door Eneco Midzakelijk

  Intrekking op eigen verzoek leveringsvergunning elektriciteit en gas aan kleinverbruikers door Eneco Midzakelijk

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  Eneco Midzakelijk B.V. levert geen elektriciteit en gas meer aan kleinverbruikers. Om die reden heeft het bedrijf aan de ACM verzocht om de leveringsvergunning voor elektriciteit en gas aan kleinverbruikers in te trekken.

  Bedrijven die elektriciteit en gas aan kleinverbruikers leveren, hebben daarvoor een vergunning nodig van de ACM. De ACM trekt de vergunning in als het bedrijf stopt met de levering.

  Bron:

  Lees meer »
 10. ACM treedt op tegen illegale private netten

  ACM treedt op tegen illegale private netten

  Foto: Photo by suludan diliyaer from Pexels

  Het beheren van een elektriciteits- of gasnet is een grote verantwoordelijkheid en vraagt veel kennis en expertise. Om de veiligheid van netten en de rechten van afnemers te waarborgen, mogen deze netten alleen door aangewezen netbeheerders worden beheerd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet hier op toe en kan handhavend optreden als blijkt dat een partij toch een illegaal privaat net beheert. Door een recent onderzoek van de ACM heeft de beheerder van illegale gasnetten in Friesland toegezegd te stoppen en de netten op te ruimen.

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...