Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: Oktober 2022

 1. Bijdrage van Remko Bos (directeur DE) op de Energeia Energy tour 2022

  Bijdrage van Remko Bos (directeur DE) op de Energeia Energy tour 2022

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/bijdrage-van-remko-bos-directeur-de-op-de-energeia-energy-tour-2022

  Lees meer »
 2. WACC elektriciteit en drinkwater Caribisch Nederland 2023-2025

  WACC elektriciteit en drinkwater Caribisch Nederland 2023-2025

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) voert sinds 1 juli 2016 het toezicht uit op de Wet elektriciteit en drinkwater BES. Op grond van deze wet moet de ACM de maximale tarieven vaststellen voor de productie en voor de distributie van drinkwater en elektriciteit in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Om tarieven vast te stellen, stelt de ACM de Weighted Average Cost of Capital (WACC) vast. Met deze WACC, onderdeel van de methode van regulering voor productie en distributie van elektriciteit en drinkwater in Caribisch Ne

  Lees meer »
 3. UHT Wijziging Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers

  UHT Wijziging Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers

  Foto: Photo by Pexels

  De ACM heeft op verzoek van de minister voor Klimaat en Energie een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (UHT) uitgevoerd op het concept van de wijziging Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling.

  In deze brief vindt u de opmerkingen en aanbevelingen van de ACM aangaande de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de concept regelgeving.

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/uht-wijziging-regeling-afsluitbeleid-voor-kleinverbruikers

  Lees meer »
 4. Vestia blijft verantwoordelijk voor goed functioneren warmtenet Duindorp

  Vestia blijft verantwoordelijk voor goed functioneren warmtenet Duindorp

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  Warmteleverancier Vestia moet de filters van warmtepompen in het warmtenet in de Haagse wijk Duindorp schoonmaken en zorgen dat bewoners op een betrouwbare manier warmte blijven ontvangen. Dat heeft de ACM besloten na beoordeling van het bezwaar van warmteleverancier Vestia tegen het dwangsombesluit van 1 juni 2022. In dit dwangsombesluit kondigde de ACM aan dat Vestia een dwangsom moet betalen als het bedrijf filters in de warmtepompen niet zou schoonmaken en niet snel genoeg een herstelplan op zou stellen om te zorgen voor een betrouwbare le

  Lees meer »
 5. ACM wijst aanvraag leveringsvergunning gas en elektriciteit af

  ACM wijst aanvraag leveringsvergunning gas en elektriciteit af

  Foto: Photo by Pexels

  Energieleveranciers die leveren aan consumenten moeten een vergunning hebben van de ACM en moeten daarvoor laten zien dat ze op een betrouwbare manier gas en elektriciteit kunnen leveren. Tijdens het beoordelingsproces voor de vergunning gaf het bedrijf (E-Bascuul) regelmatig te weinig of onduidelijke informatie. Ook kon het bedrijf de betrouwbaarheid van haar geldschieters onvoldoende onderbouwen en waren de voorwaarden van leningen onduidelijk. De ACM is daarom van mening dat de financiële weerbaarheid onvoldoende is en dat het bedrijf niet kan voldoen aan de verplichtingen van de Elektriciteits- en Gaswet.

  De ACM heeft op 20 december 2021 een eerdere vergunningaanvraag van het bedrijf buiten behandeling gesteld omdat ondanks enkele verzoeken van de ACM niet alle nodige gegevens op tijd werden verstrekt.

  Lees meer »
 6. Zienswijzen op consultatie code aansluittermijnen

  Zienswijzen op consultatie code aansluittermijnen

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt heeft 7 zienswijzen ontvangen van 11 partijen op het ontwerp codebesluit aansluittermijnen elektriciteit. Partijen geven daarin hun visie op onder meer de voorgestelde termijnen en beantwoorden de consultatievragen.

  De ACM houdt bij het vaststellen van de code rekening met de belangen van de netbeheerders en de aangeslotenen. De ontvangen zienswijzen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over deze belangen. De ACM zal op basis van de zienswijzen een definitief be

  Lees meer »
 7. Concept beleidsregel redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2022

  Concept beleidsregel redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2022

  Foto: Photo by Annushka Ahuja from Pexels

  De ACM vraagt energieleveranciers, consumentenorganisaties en andere betrokkenen te reageren op de voorgestelde nieuwe regels voor opzegvergoedingen. De ACM is van plan de regels voor opzegvergoedingen van energiecontracten met een vaste prijs en een vaste looptijd aan te passen. De aanpassing moet er aan bijdragen dat het voor consumenten en kleine ondernemers weer mogelijk wordt om een vast contract af te sluiten.

  De ACM geeft tot en met 4 november 2022 de gelegenheid te reageren op het ontwerp van de beleidsregel. De nieuwe

  Lees meer »
 8. ACM start consultatie nieuwe regels voor opzegvergoedingen vaste contracten

  ACM start consultatie nieuwe regels voor opzegvergoedingen vaste contracten

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is van plan de regels aan te passen voor opzegvergoedingen van energiecontracten met een vaste prijs en een vaste looptijd. De aanpassing moet er voor zorgen dat het voor consumenten en kleine ondernemers weer mogelijk wordt om een vast contract af te sluiten. Zeker in tijden van sterk wisselende en hoge prijzen is het belangrijk dat consumenten kunnen kiezen voor de zekerheid van een contract met een vaste looptijd en een vaste prijs. De ACM vraagt energieleveranciers, consumentenorganisaties

  Lees meer »
 9. Advies over concept besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

  Advies over concept besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

  Foto: Photo by Pexels

  Het concept besluit geeft een nadere uitwerking van het wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Dit voorstel geeft gemeenten een aanwijsbevoegdheid om binnen hun grondgebied bepaalde wijken aan te wijzen die aardgas vervangen door een duurzame energievoorziening. Het concept besluit legt een deel van de waarborgen rond het aanwijzen juridisch vast om zo de consument te kunnen beschermen. De ACM adviseert hierover.

  De ACM vindt het goed om te zien dat in het concept besluit aandacht is voor betaalbaarheid, keuzevrijheid en haalbaarheid van de warmtetransitie. Dit zijn belangrijke waarborgen voor de bescherming van de consument en voor het draagvlak van de warmtetransitie. De ACM wil wel graag zien dat de wetgever deze normen nog verder invult. Verder vindt de ACM dat bepaalde uitgangspunten in

  Lees meer »
 10. Windfish mag eigen elektriciteitsnet beheren

  Windfish mag eigen elektriciteitsnet beheren

  Foto: Photo by Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleent Windfish Management B.V. een ontheffing voor het beheer van een eigen elektriciteitsnet. Het betreft het gesloten distributiesysteem gelegen op de Oost-Zeedijk te Kats, kadastraal bekend als perceel met nummer Kortgene N 937.

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/windfish-mag-eigen-elektriciteitsnet-beheren

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...