Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: September 2022

 1. Codebesluit veiligheidseisen bestaande laagspanningsnetten

  Codebesluit veiligheidseisen bestaande laagspanningsnetten

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  Wat is het doel van het besluit?

  De netbeheerders hebben als taak om het de veiligheid van de door hen beheerde netten te waarborgen. De ACM houdt hier toezicht op. Op dit moment zijn er voor bestaande laagspanningsnetten (ontworpen voor 1 april 2018) nog geen specifieke veiligheidsnormen vastgelegd in de Netcode Elektriciteit. Voor nieuwe laagspanningsnetten (ontworpen na 1 april 2018) zijn deze veiligheidsnormen wel gedefinieerd. Dit codebesluit heeft als doel de reeds vastgelegde veiligheidsnormen voor nieuwe

  Lees meer »
 2. Intrekking codewijzigingsvoorstel testen van overdracht klantgegevens

  Intrekking codewijzigingsvoorstel testen van overdracht klantgegevens

  Foto: Photo by Oleg Magni from Pexels

  De Netcode elektriciteit en de Takencode gas zijn in 2020 gewijzigd als gevolg van wijzigen van de Besluiten leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet om de afwikkeling van een faillissement van een leverancier te verbeteren. In deze wijziging heeft de ACM de door Netbeheer Nederland voorgestelde regeling voor het testen van de overdracht van klantenbestanden niet meegenomen. Na overleg met netbeheerders en leveranciers heeft de ACM in oktober 2020 een wijzigingsopdracht gegeven voor de voorgestelde bepalingen over het testen.

  Lees meer »
 3. Youfone Energie mag elektriciteit en gas leveren aan kleinverbruikers

  Youfone Energie mag elektriciteit en gas leveren aan kleinverbruikers

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  Youfone Energie B.V. mag elektriciteit en gas leveren aan kleinverbruikers.

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft 25 augustus 2022 namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat hiervoor de vergunningen verleend.

  De ACM vindt dat Youfone Energie B.V. heeft aangetoond te voldoen aan de wettelijke vereisten die om energie aan kleinverbruikers te leveren.

  Een vergunning is alleen nodig voor de levering aan kleinverbruikers.

  Verscherpt toezicht 

  Om de financiële w

  Lees meer »
 4. Uitspraak rechtbank over aansluitingskosten warmteleverancier Deem NL

  Uitspraak rechtbank over aansluitingskosten warmteleverancier Deem NL

  Foto: Photo by Narcisa Aciko from Pexels

  De Rechtbank Rotterdam heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 15 september 2022 in het gelijk gesteld in een rechtszaak over het in rekening brengen van periodieke aansluitkosten door warmteleverancier Deem NL. De ACM had met een bindende aanwijzing bepaald dat warmteleverancier Deem NL moest stoppen met het maandelijks in rekening brengen van aansluitkosten aan warmteverbruikers. In de Warmtewet is namelijk geregeld dat warmteleveranciers alleen eenmalig een tarief voor de aansluiting in rekening mogen brengen.

  Lees meer »
 5. ACM houdt bij voorschot netverliezen ook rekening met verwachte hoge energieprijzen in 2023

  ACM houdt bij voorschot netverliezen ook rekening met verwachte hoge energieprijzen in 2023

  Foto: Photo by Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in juli 2022 aangekondigd dat de regionale netbeheerders via de tarieven voor 2023 een voorschot ontvangen voor hoge inkoopkosten voor netverliezen in 2022. Omdat de regionale netbeheerders door de hoge energieprijzen verwachten ook in het jaar 2023 hoge kosten te maken voor netverliezen, is de ACM van plan hen hier komend jaar ook alvast een voorschot voor te geven. Dit om te voorkomen dat netbeheerders door deze hoge kosten minder investeringsruimte hebben voor projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie.

  Bij het transport van elektriciteit en bij het omzetten van bijvoorbeeld hoogspanning naar laagspanning gaat energie verloren. Ook bij het transport van gas ontstaan netverliezen. Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de inkoop van elektriciteit

  Lees meer »
 6. ACM: groen licht voor investeringsplannen hoogspanningsnetten op land

  ACM: groen licht voor investeringsplannen hoogspanningsnetten op land

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  TenneT heeft de investeringsplannen voor de hoogspanningsnetten op land voldoende aangepast. TenneT en Liander (de eigenaar van het door TenneT beheerde hoogspanningsnet in de regio Randmeren) kunnen deze investeringsplannen nu vaststellen. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na het toetsen van de aangepaste investeringsplannen van de door TenneT beheerde hoogspanningsnetten op land.

  Sinds 2020 toetst de ACM de investeringsplannen die netbeheerders elke twee jaar moeten

  Lees meer »
 7. Brief aan het ministerie van EZK over toetsing investeringsplannen

  Brief aan het ministerie van EZK over toetsing investeringsplannen

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  Brief waarin de ACM de minister voor Klimaat en Energie informeert over de toets van de aangepaste ontwerpinvesteringsplannen voor het door TenneT beheerde net op land en het Randmerennet. De ACM is tot het oordeel gekomen dat de bij bindende gedragslijn opgelegde verbeterpunten voldoende zijn doorgevoerd en dat TenneT en Liander hun ontwerpinvesteringsplannen kunnen vaststellen.

  Bron:

  Lees meer »
 8. ACM verlengt ontheffingen GDS Academische Ziekenhuis Maastricht

  ACM verlengt ontheffingen GDS Academische Ziekenhuis Maastricht

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  Op 19 mei 2022 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een verzoek tot verlenging ontvangen van Academisch Ziekenhuis Maastricht voor de twee gesloten distributiesystemen (GDS) gelegen op de kadastrale percelen M2265, M1729, M2133, M2117, M2118, M2320, M4381 en M1735, te Maastricht voor het elektriciteitsnet én op de kadastrale percelen M2265, M2117, M2118, M1735 en M4313, te Maastricht voor het gasnet. De ontheffingen voor beide gesloten distributie systemen zijn op 30 december 2013 verleend voor een periode

  Lees meer »
 9. Vergunningen elektriciteit en gas Gazprom komen op naam van SEFE Energy

  Vergunningen elektriciteit en gas Gazprom komen op naam van SEFE Energy

  Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

  De vergunningen voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van Gazprom Marketing & Trading Retail Limited worden op naam gesteld van SEFE Energy Limited.

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 31 augustus 2022 namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat hiervoor een besluit genomen.

  De ACM heeft dit besluit genomen omdat de naam van Gazprom Marketing & Trading Retail Limited op 19 juli jl. is gewijzigd in SEFE Energy Limited. De eigendomsstructuur van het bedrijf is hiermee niet gewijzigd.

  Lees meer »
 10. Boete Budget Thuis voor misleiding van consumenten

  Boete Budget Thuis voor misleiding van consumenten

  Foto: Photo by Annushka Ahuja from Pexels

  De ACM heeft energieleverancier Budget Thuis een boete van 1.8000.000 euro opgelegd voor het misleiden van consumenten bij het telefonisch verkopen van energiecontracten. De boete wordt opgelegd omdat de ACM na onderzoek in 2021 heeft vastgesteld dat Budget Thuis consumenten bij telefonische verkoop in 2019 en 2020 heeft misleid. Budget Thuis heeft de boete van 1,8 miljoen euro inmiddels betaald.

  Bron:

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...