Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: Augustus 2022

 1. ACM spreekt Econic aan op koude tarieven en geschillencommissie

  ACM spreekt Econic aan op koude tarieven en geschillencommissie

  Foto: Photo by Pexels

  De ACM legt een bindende aanwijzing op aan warmteleverancier Econic, omdat Econic te hoge tarieven heeft gerekend voor het leveren van koude aan klanten die een leveringscontract hebben afgesloten na 1 januari 2020. Vanaf die datum gelden er maximumtarieven voor koude, en die heeft Econic overschreden. Ook was het voor klanten niet duidelijk waar ze met een geschil terecht konden.

  Bewoners van het wooncomplex Oranjehof te Alkmaar hadden de ACM verzocht om handhavend op te treden tegen hun warmteleverancier Econic. Zij klaagden dat Econic te hoge tarieven in rekening zou brengen. Daarmee zou Econic een te hoog rendement behalen. Voor de levering van koude en de huur van de afleverset zou Econic het door de ACM vastgestelde maximumtarief overschrijden. Daarnaast gaven de bewoners aan dat zij niet bij een Geschillencommissie

  Lees meer »
 2. ACM: aantal huishoudens met variabel energiecontract blijft stijgen

  ACM: aantal huishoudens met variabel energiecontract blijft stijgen

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Het aantal huishoudens met een variabel contract voor de levering van elektriciteit en/of gas is het afgelopen half jaar gestegen van 50 naar 56%. Dit blijkt uit een analyse van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Huishoudens met een variabel energiecontract merken een stijging van de energieprijzen snel in hun portemonnee omdat hun energieleverancier het tarief twee keer per jaar - of vaker als dat vanwege marktomstandigheden nodig is - kan aanpassen. 

  De grote stijging van het aantal variabele contracten (ca 400.000

  Lees meer »
 3. Consultatie ontwerpbesluit WACC warmteleveranciers

  Consultatie ontwerpbesluit WACC warmteleveranciers

  Foto: Photo by Pexels

  In juli van dit jaar heeft de ACM een drietal documenten geconsulteerd op haar website Rendementstoets | ACM.nl. Het betreft (1) de Beleidsregel Rendementstoets, (2) de Beleidsregel Regulatorische Accountingregels (RAR) Warmte en (3) het Adviesrapport WACC rendementstoets en afleversets. In aanvulling op deze documenten consulteert de ACM nu ook het ontwerpbesluit WACC Warmteleveranciers, waarin de WACC ten behoeve van de rendementstoets nader is uitgewerkt. In de beleidsregel heeft de ACM reeds verwezen naar dit WACC ontwerpbesluit.

  In dit ontwerpbesluit bepaalt de ACM de methode om het redelijk rendement voor warmteleveranciers te bepalen voor de periode 2018-2022 en de periode 2023-2025.

  De ACM legt in de consultatie ook twee concrete vragen onderwerpen voor waarop partijen kunnen reageren. De ACM

  Lees meer »
 4. ACM verlengt de ontheffing van Maasvlakte Olie Terminal

  ACM verlengt de ontheffing van Maasvlakte Olie Terminal

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleent Maasvlakte Olie Terminal C.V. een verlenging van de ontheffing voor het beheer van een eigen elektriciteitsnet voor een periode van tien jaren vanaf 30 december 2023. Het betreft het gesloten distributiesysteem gelegen op het bedrijfsterrein aan de Maasvlakteweg 975 te Maasvlakte Rotterdam, inclusief het naastgelegen gasmeetstation, het gasstation en de op de kop van de 8e Petroleumhaven gelegen radarpost.

  Meer

  Lees meer »
 5. Nieuw besluit Geschil USG-TenneT

  Nieuw besluit Geschil USG-TenneT

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een besluit genomen in een geschil tussen landelijk netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) en Utility Support Group B.V. (USG). Het geschil gaat over de vraag of TenneT verplicht is om het eigendom en beheer van het 150 kV-net op industrieterrein Chemelot te Geleen over te nemen van USG. 

  De landelijk netbeheerder heeft dit geweigerd omdat dit net volgens haar geen onderdeel uitmaakt van het landelijk hoogspanningsnet. De ACM heeft besloten dat TenneT inderdaad niet verplicht is het net van

  Lees meer »
 6. ACM heeft nader onderzoek laten doen naar technische problemen WKO-systemen

  ACM heeft nader onderzoek laten doen naar technische problemen WKO-systemen

  Foto: Photo by Pexels

  Van de circa 230 warmte-koude opslagsystemen (WKO-systemen) die ongeveer 21.000 huishoudens in Nederland van warmte voorzien voor hun tapwater en verwarming, werken er 200 (vrijwel) zonder problemen. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Exploitanten van WKO-systemen die door de onderzoekers benaderd zijn geven aan dat er bij 20 netten af en toe storingen voorkomen. Verder werken deze systemen naar behoren. Bij 10 WKO-systemen doen zich grotere problemen voor, de meeste van deze systemen zijn vóór 2013 aangelegd.

  WKO-systemen zijn systemen waarbij energie in de vorm van warmte en koude opgeslagen in de bodem gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. De ACM heeft het onderzoek naar WKO-systemen laten uitvoeren om inzicht te krijgen i

  Lees meer »
 7. Inzicht in WKO-systemen

  Inzicht in WKO-systemen

  Foto: Photo by Pexels

  Onderzoek naar technische complicaties met warmte-koude opslagsystemen (WKO-systemen) dat is uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

  WKO-systemen zijn systemen waarbij energie in de vorm van warmte en koude opgeslagen in de bodem gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. De ACM heeft het onderzoek naar WKO-systemen laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de technische oorzaken van problemen met WKO-systemen.

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/inzicht-wko-systemen

  Lees meer »
 8. ACM: Econic moet maximum koudetarieven naleven en duidelijker zijn over mogelijkheden bij geschillen

  ACM: Econic moet maximum koudetarieven naleven en duidelijker zijn over mogelijkheden bij geschillen

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Warmteleverancier Econic heeft te hoge tarieven gerekend voor het leveren van koude aan klanten die een leveringscontract hebben afgesloten na 1 januari 2020. Vanaf die datum gelden er maximumtarieven voor koude, en die heeft Econic overschreden. Ook is zó onduidelijk gecommuniceerd dat Econic is aangesloten bij de Geschillencommissie Energie, dat klanten niet wisten waar ze een geschil aanhangig konden maken. Op deze twee onderdelen overtreedt Econic de Warmtewet. Daarom legt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) Econic een bindende

  Lees meer »
 9. Vergunningen elektriciteit en gas van NutsServices komen op naam van Budget Thuis

  Vergunningen elektriciteit en gas van NutsServices komen op naam van Budget Thuis

  Foto: Photo by Oleg Magni from Pexels

  De vergunningen voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van NutsServices B.V. worden op naam gesteld van Budget Thuis B.V.

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 10 augustus 2022 namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat hiervoor een besluit genomen.

  Deze wijziging zal verder geen invloed hebben op de klanten van Budget Thuis B.V.

  Bron:

  Lees meer »
 10. Ontwerpbesluit ontheffingen enkelvoudige storingsreserve TenneT

  Ontwerpbesluit ontheffingen enkelvoudige storingsreserve TenneT

  Foto: Photo by Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) ontheffingen van de enkelvoudige storingsreserve. Daarmee krijgt TenneT de tijd om verschillende onderdelen van het hoogspanningsnet zodanig te verbeteren dat het net aan regelgeving voor de enkelvoudige storingsreserve voldoet.

  Vrijstellingen en ontheffingen

  Het Nederlandse elektriciteitsnet kent een hoge mate van betrouwbaarheid. Om te garanderen dat de levering van elektriciteit niet in gevaar komt moeten alle hoogspanningsnetten (110 kV of hoger) extra reservecapaciteit hebben zodat er altijd een ‘vluchtstrook’ beschikbaar is om stroom langs te vervoeren. Dit wordt de enkelvoudige storingsreserve of het n-1 criterium genoemd.

  Het onverkort voldoen aan n-1 is niet voor alle netelementen in alle gevallen doe

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...