Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: Juni 2022

 1. ACM verlengt de ontheffing van Stichting Treant Ziekenhuiszorg

  ACM verlengt de ontheffing van Stichting Treant Ziekenhuiszorg

  Foto: Photo by Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleent Stichting Treant Ziekenhuiszorg een verlenging van de ontheffing voor het beheer van een eigen elektriciteitsnet voor een periode van tien jaren vanaf 30 december 2023. Het betreft het gesloten distributiesysteem gelegen op de kadastrale percelen Wildervank E4723 en Wildervank E5113 te Stadskanaal.

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-verlengt-de-ontheffing-van-stichting-treant-ziekenhuiszorg

  Lees meer »
 2. GTS mag nieuwe entrypunten vaststellen

  GTS mag nieuwe entrypunten vaststellen

  Foto: Photo by Oleg Magni from Pexels

  Op 12 mei 2022 publiceerde de ACM dat GTS melding deed van haar voornemen om een of meerdere entrypunten vast te stellen. Dit betrof de aanleg van een of meerdere entrypunten in de Eemshaven die nodig zijn voor gas uit een drijvende LNG installatie. In deze installatie kan gas worden omgezet van vloeibare naar gasvormige toestand. Daarna kan het gas via deze entrypunten in het landelijk gasnetwerk worden getransporteerd.

  De ACM oordeelde dat hier sprake was van een (positief) materieel effect. Volgens de transportcode Gas LNB betekent

  Lees meer »
 3. Geschilbesluit NXP - TenneT

  Geschilbesluit NXP - TenneT

  Foto: Photo by Pexels

  De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft een besluit genomen over een geschil tussen NXP Semiconductors Netherlands B.V. (hierna: NXP) en TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT). Het geschil gaat over de toepassing van de Low Frequency Demand Disconnection-regeling (hierna: LFDD-regeling) en de status van significante netgebruiker met hoge prioriteit (hierna: HP SNG). De ACM oordeelt dat de klachten van NXP ongegrond zijn.

  LFDD-regeling

  Verordening 2017/2196 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (hierna: ER Verordening) bevat regels om de operationele veiligheid van het net te waarborgen en de gevolgen van een grote storing te minimaliseren. De LFDD-regeling, die haar grondslag in de ER Verordening heeft, is een regeling die voorschrijft

  Lees meer »
 4. Intrekking vergunningen van NG&E voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

  Intrekking vergunningen van NG&E voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

  Foto: Photo by Oleg Magni from Pexels

  NG&E Services Netherlands B.V. levert geen elektriciteit / gas meer aan kleinverbruikers. Om die reden heeft het bedrijf aan de ACM verzocht om de leveringsvergunning voor elektriciteit / gas aan kleinverbruikers in te trekken.

  Bedrijven die elektriciteit / gas aan kleinverbruikers leveren, hebben daarvoor een vergunning nodig van de ACM. De ACM trekt de vergunning in als het bedrijf stopt met de levering.

  Bron:

  Lees meer »
 5. Beschikking variabel tarief elektriciteit 1 juli 2022 Bonaire (Caribisch Nederland)

  Beschikking variabel tarief elektriciteit 1 juli 2022 Bonaire (Caribisch Nederland)

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  De ACM past het variabele gebruikstarief voor elektriciteit op Bonaire aan per 1 juli 2022.

  Het variabele gebruikstarief is het bedrag dat klanten maximaal betalen voor elke kWh die ze verbruiken. Dit bedrag stelt de ACM jaarlijks vast per 1 januari. De ACM kan dat tarief tussentijds per 1 juli nog aanpassen als dat bijvoorbeeld nodig is vanwege wijziging van de brandstofprijzen. De brandstofprijzen zijn in 2021 gestegen. Die stijging van brandstofprijzen zet in 2022 onverminderd door. Vanwege de stijgende brandstofprijzen in 2022 st

  Lees meer »
 6. Beschikking variabel tarief elektriciteit 1 juli 2022 St. Eustatius (Caribisch Nederland)

  Beschikking variabel tarief elektriciteit 1 juli 2022 St. Eustatius (Caribisch Nederland)

  Foto: Photo by Pexels

  De ACM past het variabele gebruikstarief voor elektriciteit op St. Eustatius aan per 1 juli 2022.

  Het variabele gebruikstarief is het bedrag dat klanten maximaal betalen voor elke kWh die ze verbruiken. Dit bedrag stelt de ACM jaarlijks vast per 1 januari. De ACM kan dat tarief tussentijds per 1 juli nog aanpassen als dat bijvoorbeeld nodig is vanwege wijziging van de brandstofprijzen. De brandstofprijzen zijn in 2021 gestegen. Die stijging van brandstofprijzen zet in 2022 onverminderd door. Vanwege de stijgende brandstofprijzen in 2022 stijgt het maximale variabele gebruikstarief op St. Eustatius.
   

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/beschikking-variabel-tarief-elektriciteit-1-juli-2022-st-eustatius-caribisch-nederland

  Lees meer »
 7. Beschikking variabel tarief elektriciteit 1 juli 2022 Saba (Caribisch Nederland)

  Beschikking variabel tarief elektriciteit 1 juli 2022 Saba (Caribisch Nederland)

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De ACM past het variabele gebruikstarief voor elektriciteit op Saba aan per 1 juli 2022.

  Het variabele gebruikstarief is het bedrag dat klanten maximaal betalen voor elke kWh die ze verbruiken. Dit bedrag stelt de ACM jaarlijks vast per 1 januari. De ACM kan dat tarief tussentijds per 1 juli nog aanpassen als dat bijvoorbeeld nodig is vanwege wijziging van de brandstofprijzen. De brandstofprijzen zijn in 2021 gestegen. Die stijging van brandstofprijzen zet in 2022 onverminderd door. Vanwege de stijgende brandstofprijzen

  Lees meer »
 8. Geschilbesluit Derifarm – Liander

  Geschilbesluit Derifarm – Liander

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  Het geschil tussen Liander N.V. (hierna: Liander) en melkveehouderij gaat over de vraag of Liander alle kosten uit de eerste offerte in rekening mag brengen of dat de offerte aangepast moet worden aan de hand van de daadwerkelijk gerealiseerde netsituatie.

  Derifarm heeft Liander om een offerte verzocht voor verzwaring van haar aansluiting om deze geschikt te maken voor teruglevering. Liander heeft aan Derifarm een offerte overgelegd waarbij de meerlengte van de elektriciteitsaansluiting 743 meter bedraagt. Nadat Derifarm de offerte ha

  Lees meer »
 9. Voorstel codewijziging capaciteitsgrens afnamecategorieën

  Voorstel codewijziging capaciteitsgrens afnamecategorieën

  Foto: Photo by Annushka Ahuja from Pexels

  Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de voorwaarden in de Allocatiecode gas. Met het voorstel worden extra voorwaarden aan de code toegevoegd. Deze extra voorwaarden in de Allocatiecode gas betreffen de introductie van een capaciteitscriterium bij de indeling van aansluitingen in afnamecategorieën.

  Wat is een afnamecategorie?

  Om de allocatie van gasvolumes in gastransport- en gasdistributienetten uit te voeren worden aangeslotenen ingedeeld in bepaalde afnamecategorieën. D

  Lees meer »
 10. Goedkeuring latere toetreding TenneT tot aFRR en mFRR platforms

  Goedkeuring latere toetreding TenneT tot aFRR en mFRR platforms

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor latere toetreding tot de Europese platforms voor aFRR en mFRR goed. Vanaf juli 2022 moeten Europese TSO’s gebruik maken van gezamenlijke platforms voor de uitwisseling van standaardproducten voor balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met automatische activering respectievelijk manuele activering (hierna: aFRR en mFRR platforms). TenneT heeft aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) het verzoek voorgelegd om af te wijken van de t

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...