Winkelwagen

Maandelijkse Archieven: Mei 2022

 1. Besluit ACM: handhavingsverzoek Stedin inzake overdracht netten Rendant terecht afgewezen

  Besluit ACM: handhavingsverzoek Stedin inzake overdracht netten Rendant terecht afgewezen

  Foto: Photo by Pexels

  Op 22 december 2021 wees de ACM het handhavingsverzoek af dat Stedin Netbeheer B.V. (Stedin) had ingediend tegen Rendant Parknet Beheer B.V. (Rendant). Met dit handhavingsverzoek wilde Stedin bereiken dat de ACM Rendant zou dwingen om de juridische eigendom van haar elektriciteitsnet en gastransportnet aan Stedin over te dragen. Volgens Stedin wees de ACM dit handhavingsverzoek ten onrechte af.

  De ACM is het niet met de bezwaren van Stedin eens. Stedin beroept zich op het zogenoemde privatiseringsverbod dat is neergelegd in de Elektriciteitswet en Gaswet. Op grond hiervan mag de overheid de elektriciteits- en gasnetten die zij bezit niet aan een private partij overdragen. Maar in dit geval wil Stedin het omgekeerde bereiken, namelijk dat een private partij (Rendant) de eigendom over haar netten overdraagt aan

  Lees meer »
 2. ACM stelt tarieven vast voor landelijk transport van gas in 2023

  ACM stelt tarieven vast voor landelijk transport van gas in 2023

  Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de tarieven voor het transporteren van gas voor de landelijke netbeheerder Gasunie Transport Services B.V. (GTS) voor het jaar 2023 vastgesteld. De tarieven stijgen in 2023 met gemiddeld 19%. De stijging van de landelijke transporttarieven hebben nauwelijks invloed op de energierekening van consumenten. Omdat de kosten voor het landelijk transport van gas maar een klein deel van de totale energierekening voor consumenten zijn is het effect op de totale energierekening voor consumenten minder dan 1%.

  Lees meer »
 3. ACM verlengt de ontheffing van Fujifilm Manufacturing Europe

  ACM verlengt de ontheffing van Fujifilm Manufacturing Europe

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Op 1 februari 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een verzoek tot verlenging van de ontheffing ontvangen van Fujifilm Manufacturing Europe B.V. voor het gesloten distributiesysteem op de percelen F4642, F4690 en F6642 van het industrieterrein Vossenberg aan de Oudenstaart 1 te Tilburg.

  De ACM De ACM verlengt op verzoek van Fujifilm Manufacturing Europe B.V. de ontheffing voor een periode van tien jaar vanaf 16 september 2023.

  Meer

  Lees meer »
 4. ACM stimuleert netbeheerders slimmer gebruik te maken van bestaande netten

  ACM stimuleert netbeheerders slimmer gebruik te maken van bestaande netten

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt met het codebesluit congestiemanagement netbeheerders in staat slimmer gebruik te maken van bestaande elektriciteitsnetten. Zo ontstaat er meer ruimte op het net en hoeft in gebieden met congestie niet altijd meer gewacht te worden met het aansluiten van bijvoorbeeld wind- en zonneparken totdat alle werkzaamheden voor het verzwaren van het net uitgevoerd zijn.

  ACM-bestuurslid Manon Leijten: “Het probleem van transportschaarste wordt steeds nijpender en om dit p

  Lees meer »
 5. UHT Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie

  UHT Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie

  Foto: Photo by suludan diliyaer from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt heeft het conceptwetsvoorstel voor de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie getoetst op mogelijke problemen in de uitvoering en handhaving. De resultaten hiervan beschrijft de ACM in een brief aan de minister voor Klimaat en Energie.

  Het conceptwetsvoorstel is een gezamenlijk wetsvoorstel van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en bevat aanpassingen van de Gaswet en de Omgevingswet. Het wetsvoorstel geeft gemeenten de

  Lees meer »
 6. Avermieden mag eigen elektriciteitsnet beheren

  Avermieden mag eigen elektriciteitsnet beheren

  Foto: Photo by Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleent Avermieden B.V. een ontheffing voor het beheer van een eigen elektriciteitsnet. Het betreft het nog aan te leggen gesloten distributiesysteem dat komt te liggen in de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam, kadastraal bekend als percelen met nummers MDN02F 00214, MDN02H 00343, MDN02F 00082, SDA00I 01317, SDA00I 00015, MDN02H 00142, MDN02H 00321, MDN02H 00270, MDN02H 00549, MDN02H 00271, VDM00P 00893, MDN02H 00145, MDN02H 00198, MDN02F 00255, MDN02F 00242, MDN02F 00266, SDA00I 00544, MDN02F 00044, MDN02F 00269, MDN02F 00077, MDN02F 00211, SDA00I 01319, SDA00I 00003, SDA00I 00728, SDA00I 01307, SDA00I 01322, SDA00I 01323 en SDA00I 00730.

  Lees meer »
 7. Codebesluit congestiemanagement

  Codebesluit congestiemanagement

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert een besluit over het voorstel van Netbeheer Nederland over regels rondom transportschaarste en congestiemanagement.

  Wat is het doel van het besluit?

  Dit besluit herziet en actualiseert de regels rondom transportschaarste en congestiemanagement om deze regels, naast de toepassing ervan op de transmissienetten, ook beter van toepassing te maken op distributienetten. Zeker in de huidige context van transportschaarste op het elektriciteitsnet is het van

  Lees meer »
 8. Wijzigingsbesluit ontheffing voor het gesloten distributiesysteem van Medisch Centrum Leeuwarden

  Wijzigingsbesluit ontheffing voor het gesloten distributiesysteem van Medisch Centrum Leeuwarden

  Foto: Photo by Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijzigt de ontheffing voor het gesloten distributiesysteem van het Medisch Centrum Leeuwarden. Het wijzigingsbesluit beperkt zich tot wijziging van het aantal op het gesloten distributiesysteem aangesloten afnemers en de wijziging van de geografische afbakening van het gesloten distributiesysteem op de Achlumerdijk 2 te Harlingen, op perceel met kadastraal nummer B4658.

  Bron:

  Lees meer »
 9. Codebesluit verzamelcode 2021

  Codebesluit verzamelcode 2021

  Foto: Photo by Pexels

  Met het Codebesluit verzamelcode 2021 wijzigt de ACM de Netcode elektriciteit, de Meetcode elektriciteit, en de Tarievencode elektriciteit en de Informatiecode elektriciteit en gas. Dit besluit herstelt een aantal inconsistenties en fouten in deze codes. Verder versoepelt dit besluit de eisen voor productie-eenheden van het type B en C, waarmee de eisen beter bij de Europese praktijk aansluiten. Daarnaast wordt het makkelijker voor eigenaren van energieopslagfaciliteiten om de conformiteit van deze faciliteiten aan te tonen.

  Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van de ACM?

  Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

  Bron:

  Lees meer »
 10. Melding materieel effect nieuw(e) entrypunt(en) GTS

  Melding materieel effect nieuw(e) entrypunt(en) GTS

  Foto: Photo by Oleg Magni from Pexels

  De melding

  GTS heeft melding gedaan van het oprichten van een of meerdere entrypunten door GTS zoals bedoeld in artikel 2.1.1a Transportcode gas LNB. Het betreft de aanleg van een of meerdere entrypunten in de Eemshaven (Wilhelmina Harbour) van maximaal 15 GWh/h.

  Op dit nieuwe entrypunt of deze nieuwe entrypunten zal gas ingevoed worden dat afkomstig is van een drijvende LNG-installatie, een zogenaamde FRSU (Floating Storage Regasification Unit). In deze installatie wordt het gas omgezet van vloeibare naar gasvormige toestand.

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...