Transporttarieven gas stijgen in 2020 gemiddeld 8,6%

De transporttarieven van Gasunie Transport Services (GTS) stijgen in 2020 met gemiddeld 8,6%. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld. Deze stijging is minder groot dan de 10% die GTS had voorgesteld, omdat de ACM de stijging heeft verdeeld over de komende jaren. De belangrijkste reden voor de stijging is dat GTS in de jaren 2017 tot en met 2019 volgens de rechter meer inkomsten mocht behalen dan de ACM destijds had bepaald. Het verschil wordt nu verrekend in de tarieven voor 2020. Wat de stijging precies betekent voor consumenten, is nog niet bekend.

Andere manier van berekenen

Als gevolg van nieuwe Europese regelgeving berekent de ACM de transporttarieven voor gas nu op een andere manier dan voorheen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de landelijke transporttarieven vanaf 2020 in het hele land gelijk. Momenteel zijn de tarieven hoger naarmate afnemers verder van Groningen af liggen.

Effect voor consumenten

De transportkosten van

Lees meer »