Toename CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot neemt met miljarden tonnen toe naarmate er minder stroom wordt opgewekt door kerncentrales. Dat voorspelt het Internationale Energieagentschap (IEA) in een onlangs verschenen rapport. Met het rapport wil het IEA waarschuwen dat er gevolgen zijn aan het krimpende aanbod kernenergie. “Zonder de belangrijke bijdrage van kernenergie wordt de globale energietransitie een stuk lastiger”, zegt de directeur van het IEA, Fatih Birol.

10 procent wereldwijde opwekking

Kernenergie zorgt voor wereldwijd voor ongeveer 10 procent van de totale stroomopwekking. Alleen waterkracht is een grotere, CO2-arme energiebron. 62 procent van de wereldwijde duurzame stroom is afkomstig uit waterkracht energie. Zonder nieuw beleid ligt de stroomproductie in 2025 zo’n 25 procent lager. In 2040 is dat opgelopen tot ruim 60 procent lager. Mede omdat de vraag naar energie verder toeneemt, kan dit verlies in stroomvoorziening niet volledig worden opgevangen door duurzame energie. Toch

Lees meer »