Winkelwagen

Nieuws

 1. Focus Werkzaamheden ACM 2023

  Focus Werkzaamheden ACM 2023

  Foto: Photo by Pexels

  De ACM focust in 2023 op de volgende onderwerpen:

  1. Energietransitie: het versnellen van de omschakeling naar duurzame energie voor iedereen
  2. Digitale economie: het stimuleren van een open en eerlijke digitale economie
  3. Verduurzaming: naar een duurzamere economie met respect voor mens, dier en milieu

  In de Focus Werkzaamheden 2023 staat toegelicht hoe de ACM dit gaat invullen.

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/focus-werkzaamheden-acm-2023

  Lees meer »
 2. GTS mag nieuwe exitpunten vaststellen

  GTS mag nieuwe exitpunten vaststellen

  Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

  De melding

  Op 23 november 2022 informeerde Gasunie Transport Services B.V. (GTS) de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over een voornemen om nieuwe interconnectiepunten vast te stellen. Dit is een melding als bedoeld in artikel 2.1.1a Transportcode gas LNB. Dit is enkel een administratieve wijziging, de fysieke punten blijven ongewijzigd. De ACM concludeert dat deze punten vastgesteld mogen worden.

  GTS wil Zandvliet-G opnieuw vaststellen als interconnectiepunt. Dit interconnectiepunt bestaat fysiek al, maar is administratief ondergebracht

  Lees meer »
 3. Panta rhei, alles stroomt

  Panta rhei, alles stroomt

  Foto: Photo by Pexels

  Van links tot rechts valt steeds vaker kritiek te beluisteren over de verdeling van producten en diensten via “de markt”, waarmee eigenlijk wordt bedoeld de verdeling met een rol voor het prijsmechanisme van vraag en aanbod. Soms is de kritiek fundamenteel van aard en wordt het gebruik van de markt als zodanig aan de kaak gesteld (“de zorg is geen markt”; “nationaliseer energie”). Maar vaker is de kritiek met name gericht op de uitkomsten van de markt. De prijzen zijn te hoog (energie) of te laag (ongezond voedsel), of het aanbod is te hoog (online gokken) of te laag (zorg). Hoe dan ook, de oproep is dat de overheid snel ingrijpt en regie neemt. Nieuwe spelregels zijn nodig want de oude voldoen niet. Dat valt op zich goed te begrijpen maar de wetgevingsmolens draaien langzaam in Brussel en Den Haag. Dus zo snel gaat d

  Lees meer »
 4. Vergunning elektriciteit en gas Hang United Energy komen op naam van OpenSource Energie

  Vergunning elektriciteit en gas Hang United Energy komen op naam van OpenSource Energie

  Foto: Photo by Pexels

  De vergunningen voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van Hang United Energy B.V. worden op naam gesteld van OpenSource Energie B.V.

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 21 december 2022 namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat hiervoor naamswijzigingsbesluiten genomen.

  Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/vergunning-elektriciteit-en-gas-hang-united-energy-komen-op-naam-van-opensource-energie

  Lees meer »
 5. Verzoek goedkeuring voorstel zoneoverschrijdende capaciteitsberekening regio Hansa

  Verzoek goedkeuring voorstel zoneoverschrijdende capaciteitsberekening regio Hansa

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  TenneT TSO B.V. heeft het voorstel van Hansa TSO’s voor de methodologie voor zoneoverschrijdende capaciteitsberekening binnen het balanceringstijdsbestek aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

  Het voorstel van Hansa TSO’s voor de methodologie voor zoneoverschrijdende capaciteitsberekening binnen het balanceringstijdsbestek bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

  EB Verordening

  Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de

  Lees meer »
 6. ACM notitie over de afbouw van de salderingsregeling

  ACM notitie over de afbouw van de salderingsregeling

  Foto: Photo by Narcisa Aciko from Pexels

  Notitie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de salderingsregeling. De ACM steunt het voorstel van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de huidige salderingsregeling af te bouwen. De salderingsregeling belemmert de ontwikkeling van vraagbeheer en kleinschalige opslag en zorgt hiermee voor extra druk op het elektriciteitsnetwerk. Ook zijn er potentieel onwenselijk denivellerende herverdelingseffecten.

  Bron:

  Lees meer »
 7. ACM publiceert nieuwe regels voor opzeggen vaste energiecontracten

  ACM publiceert nieuwe regels voor opzeggen vaste energiecontracten

  Foto: Photo by Oleg Magni from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft nieuwe regels voor opzegvergoedingen vastgesteld. De nieuwe regels gaan gelden voor het tussentijds opzeggen van een contract met een vaste looptijd en een vaste prijs voor de levering van elektriciteit of gas. Deze regels moeten er voor zorgen dat het aanbod van vaste contracten weer op gang komt. De nieuwe regels gaan in als juridisch en technisch geregeld is dat consumenten bij het opzeggen van een vast contract automatisch bericht ontvangen over de hoogte van de opzegvergoeding. Dit zal

  Lees meer »
 8. Beleidsregel Redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2023

  Beleidsregel Redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2023

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft nieuwe regels voor opzegvergoedingen vastgesteld. De nieuwe regels gaan gelden voor het vroegtijdig opzeggen van een contract met een vaste prijs voor de levering van elektriciteit of gas. Deze regels moeten er voor zorgen dat het aanbod van vaste contracten aan kleinverbruikers weer op gang komt.

  De nieuwe regels gaan in als juridisch en technisch geregeld is dat consumenten bij het opzeggen van een vast contract automatisch bericht ontvangen over de hoogte van

  Lees meer »
 9. ACM steunt voorstel voor afbouw salderingsregeling

  ACM steunt voorstel voor afbouw salderingsregeling

  Foto: Photo by Egor Litvinov from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ondersteunt het voorstel van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de huidige salderingsregeling zo snel mogelijk af te bouwen. Op 17 januari 2023 bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over het afbouwen van de salderingsregeling .

  De salderingsregeling was ooit een nuttig instrument om investeringen

  Lees meer »
 10. ACM stelde water- en elektriciteitstarieven Bonaire 2020 juist vast

  ACM stelde water- en elektriciteitstarieven Bonaire 2020 juist vast

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  Het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft het beroep van Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) tegen de door de ACM vastgestelde productie- en distributieprijzen voor elektriciteit en drinkwater op Bonaire voor 2020 afgewezen.

  Volgens WEB heeft de ACM bij het vaststellen van de tarieven voor het jaar 2020 een verkeerde methode gebruikt bij het bepalen van het redelijk rendement over het vreemd en eigen vermogen van WEB. Volgens WEB zou de ACM de werkelijke rentekosten moeten

  Lees meer »
Even geduld...